2017 m. gegužės 29 d., pirmadienis

Kai vasaros saulėj
ištirpo visos mintys
ir prisiminimai,
kadais išvaikščioti keliai,
veidai kažkur matyti -
jau nebereikia nieko prisiminti.
Vėl galima gyvenimą
pradėt iš naujo.

Vilma V.

2017 m. gegužės 28 d., sekmadienis

Šiltas vasaros vėjas
nupūtė dieną,
su pienių žydėjimu.
Minčių sunkumą,
nuovargių debesis -
kad neužstotų
Dangaus skaidrumo.

Vilma V.

2017 m. gegužės 27 d., šeštadienis

RETRO
Kartu su vakaru sėdėdami Ilsėjomės -
nepastebėjau, kaip aplink sutemo.
Tikėjausi, kad jis murmės
 tik apie tai ko padaryt nespėju,
 kaip neteisingai gyvenu gyvenimą.
O vakaras nė žodžio neprataręs
Tylėjo ir tiktai šypsojosi.
Paskui duris pravėręs atsisveikino
Ir kvepiančių alyvų dovanojo.

Vilma V.

2017 m. gegužės 26 d., penktadienis

BANDYMAS SUSIDRAUGAUTI SU VANDENS ŠILDYTUVU

Termostatas, tenas,
tarpinės ir kalkės.
Rūdys ir vanduo vanduo.
O kodėl vis šaltas šaltas?

Vilma V.

2017 m. gegužės 25 d., ketvirtadienis

Nupieštame pasaulyje
gyvenantys netikri žmonės
seniai nebepraveria nupieštų durų,
nes bijo, kad tikras lietus
nuplaus jų mintis ir veidus,
sapnus ir juoką -
liks tik spalvoti upeliai.
O kas iš naujo netikrą pasaulį nupieš?

Vilma V.

2017 m. gegužės 23 d., antradienis

Trupantys dienos rūpesčiai
veliasi į plaukus,
kimba prie rankovių,
bando sulipt į kišenes.
Plačiai atidarius duris
tikiuosi, kad bent į kiemą išeis.
O jiems visai nesvarbu,
kad pavasaris
ir kvepia alyvos.

Vilma V.


2017 m. gegužės 22 d., pirmadienis

Pirmadienį miestas išalkęs.
Kiekvieną, kas tik priartėja,
vis taikos praryti
savo dantytais nasrais.

Vilma V.

2017 m. gegužės 19 d., penktadienis

Šiandien galvojau apie senus draugus. Kaip nepaprastai gera, kad Jie yra.
Begalvojant susikūrė toks posmas.

DRAUGAMS
Kartu nuėję ilgą kelią
per pragarus ir dangų.
Išmokę perskaityti viens kito
akių dugne paskendusias mintis.
Kaip indai iš kurių
atsigeriam tylos ir muzikos.
Didžiausia dovana,
kad esam!

Vilma V.

2017 m. gegužės 18 d., ketvirtadienis


APIE LAIKĄ (III)

Panirusi į laiko upės dugną žiūriu
kaip jos tėkmė nusineša vaikų žaislus,
senas prasmes ir nemylėtas meiles.
Kai viską nusineš -  
liks tik skaidrus vanduo, 
kurio norėsis atsigerti.

Vilma V.

,

2017 m. gegužės 17 d., trečiadienis


VAKARINIS

Kaip juodas katinas
atsėlina tamsa.
Ir susirangiusi
ant gęstančios dienos žarijų
tyliai murkia.

Vilma V.

2017 m. gegužės 16 d., antradienis

2017 m. gegužės 15 d., pirmadienis

Už daugybės durų dirbu
savaitės dienų dresuotoja.
Kartais jos paklūsta
ir daro ką liepiu. 
Kartais užsnūsta
susisukusios į kamuoliuką.
Būna, kad dienos supyksta -
urzgia ir kanda visai kaip laukinės.
Gerai, kad už daugybės durų.
nieko nesimato
ir nesigirdi.

Vilma V.
Širdį, kaip vaiką, turiu prižiūrėti.
Ypač sėdėdama už stiklo vitrinos.
Nes ji, pamiršusi ką man žadėjo,
vis bėga pasivaikščiot medžių žiedais.
O gal imsiu ją ir paleisiu!
Vilma V.

2017 m. gegužės 10 d., trečiadienis

APIE ŽMOGŲ
Kaip gražiai nupintas žmogus!
Net pats iki galo nežino,  
kiek jame telpa
Džiaugsmo ir liūdesio,
Meilės ir neapykantos,
Stiprybės ir silpnumo.
Dangaus ir pragaro.
Tai kaip
gali likti
tik sauja dulkių?

Vilma V.

2017 m. gegužės 9 d., antradienis

VAKARĖJANT
Kai vakarėja - galima ilsėtis,
nes nebereikia:
vėl į debesis susemt lietaus;
nutildyt ar pagarsint vėjo muzikos;
nuspalvint paukščių;
pritemdyt ar pašviesint jonvabalių;
vėl sušukuoti medžių.
Kai vakarėja - galima tik būti. #ramuma
Vilma V.

2017 m. gegužės 8 d., pirmadienisLabai seniai gyvenau -
neatsimenu,kaip juokiasi spalvos.
Ar prisiminsiu, kai gyvensiu dar kartą?

©Vilma V.

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienis

Kai Mamos  
Iš savo širdies
gijų megza šiltus
apsiaustus savo vaikams.
Kiekvieną dieną daro stebuklus -
namų pasaulis tampa ypatingas.

Vilma V.

2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis


IŠ DAŽININKĖS DIENORAŠČIO
Kas dieną
sėdama gyvenimą
tikiuosi, kad užaugs
kas nors nepaprastai gražaus.
Tik sėklos nenuspėjamos -   
užauga taip, kaip
sugalvoja pačios.

Vilma V.


2017 m. gegužės 3 d., trečiadienis

Šviesa
pažadinusi dangų,
sušildo debesis, 
Mintis ir kavą.
Iš ryto atrakinusi
namų duris
pasako: Eik!
Nejaugi pasiliksi
už atrakintų durų?
Todėl einu.

Vilma V.

2017 m. gegužės 1 d., pirmadienis

Išmokau išjungti kasdienybę ir
įjungti pasaulį, kokio tik panoriu.
Viskas veikia gerai,
tik retkarčiais jungiklis sugenda,
todėl vis nespėju sugrįžti
į paprastą gyvenimą,
kur besistumdydami laukia
neatsakyti skambučiai ir
 visokie reikalai.

©Vilma V.